Garantievoorwaarden

Op de producten van Daikin wordt uitsluitend aan de erkende installateur, die deze producten rechtstreeks bij Daikin of via de groothandel heeft afgenomen, garantie verleend conform onze “Algemene Voorwaarden voor Verkoop, Levering en Service”. Als tegenprestatie voor het volledig registreren van producten op deze website door installateur of eindgebruiker verleent Daikin aan de installateur een aanvullende garantie, die bij registratie wordt beschreven en na acceptatie ervan wordt vastgelegd.

Daikin ziet erop toe dat de persoonlijke gegevens van de eindgebruiker alleen zullen worden gebruikt wanneer dit in het belang is van de eindgebruiker en dat deze gegevens voldoende voor onbevoegden zijn afgeschermd dat de privacy gewaarborgd is.